باز کردن درب ضد سرقت

باز کردن درب ضد سرقت

باز کردن درب ضد سرقت در حالت های مختلف که قفل باشد یا قفل نباشد

در زیر به طور کامل توضیح داده شده است.

باز کردن درب ضد سرقت در دو حالت که قفل باشد و یا قفل نباشد به صورت زیر انجام میشود..

۱) بازکردن درب ضد سرقت قفل نشده

اگر درب ضد سرقت به صورت قفل نشده بسته شود یعنی زبانه قفل درگیر نباشد و فقط آن زبانه ای که با دستگیره در ارتباط است را برای باز کردن احتیاج داشته باشیم.
در این صورت بازکردن درب ضد سرقت به همان روش درب های معمولی و با استفاده از کارت عابر بانک یا کارت تلفن و حتی استفاده از عکس های رادیولوژی صورت می گیرد.
برای باز کردن درب با استفاده از کارت لازم است کارت را از قسمتی از درب که قفل قرار دارد و از گوشه درب وارد کنیم.

محل قرار گیری کارت باید به گونه ای باشد که بالاتر از زبانه واقع شود.
پس از وارد کردن کارت آن را به سمت پایین کشیده همزمان درب را به داخل فشار می دهیم.

بدین صورت کارت زبانه را به عقب کشانده و درب ضد سرقت به راحتی باز می شود.
البته باید وجد درزگیر در درب ضد سرقت را نیز در نظر گرفت

که با روش کارت انداختن ممکن است کمی زمان بر و دشوار باشد.

باز کردن درب ضد سرقت

باز کردن درب ضد سرقت

۲)باز کردن درب ضد سرقت قفل شده

اگر درب ضد سرقت قفل شده باشد برای باز کردن آن لازم است از فرد مسلطی کمک بگیرید چرا که باز کردن آن زمانبر و سخت تر است.
اینکه انواع درب ضد سرقت را بتوان به راحتی شکست سوالی است که ذهن را به خود درگیر می کند .

مگر نه اینکه درب ضد سرقت باید ایمنی بالایی داشته باشد ؟
مهم ترین فاکتور در ایمنی ساختن درب جاگذاری قفل و لولایی درب در فلز است تا احتمال شکسته شدن بر اثر فشار و ضربه به حداقل برسد.
اتصال قفل درب و لولا ها به ساختارهای فلزی از اهمیت بیشتری نسبت به زبانه های قفل برخوردار هستند.
درگیر بودن زبانه ها در شکسته نشدن درب بر اثر فشار تاثیری ندارد.

اگر درب دو قفل مجزا از هم داشته باشد با زمان زیادی برای باز کردن هر کدام لازم است حتی اگر تعداد زبانه ها کم باشد.
نکته مهم قابلیت اهرم نشدن و نشکستن درب درب ضد سرقت از سمت قفل و لولا است.

۳) باز کردن درب ضد سرقت در صورتی که کلید بر روی درب باشد

در ساخت درب ضد سرقت از انواع قفل های چند زبانه، قفل های هوشمند برقی و یا الکترونیکی استفاده می شود.

هدف از استفاده از این قفل ها به منظور برای بالا بردن امنیت است .
با وجود تمام امنیت باز کردن درب غیر ممکن می باشد.

برای باز نمودن آن لازم است قفل تعویض شود و یا از کلید سازجهت باز نمودن کمک گرفته شود.